CiManagement</asp:placeholder>

 

buildup_still

Procestænkning
CiManagements' processer er rettet mod at øge forandringsberedskabet og ansvarstagningen i organisationen og dermed bundlinien i virksomheden. Vejen hertil går via involvering af ledere og medarbejdere i UdviklingsProcessen og senere i målopstilling/udarbejdelsen af handlingsplaner.

Lyder dette bekendt? Påstanden er, at der tales meget om involvering og delagtiggørelse - I CiManagement er det en forudsætning for procesgennemførslen.

Involvering og delagtiggørelse er ikke synonymt med "magten til folket", "lange tidskrævende processer", "alle skal være med til at beslutte", etc.

UdviklingsProcessen bygger på ledelsens ret og pligt til at afstikke overordnede mål og rammer, samt den grundholdning, at mål realiseres gennem involvering af medarbejderressourcerne i organisationen.

Herved er fundamentet lagt for en organisation, hvor forandringsberedskabet er højt, hvor man trives med høje, ambitiøse mål og hvor energiniveauet og den generelle trivsel er i top.

k_tilbage