CiManagement</asp:placeholder>

o_ydelser

StrategiUdviklingsProcesser
Totale StrategiProcesser, uden højtsvævende, smarte "konsulentord", baseret på medarbejderinvolvering, der resulterer i konkrete, målbare handlingsplaner.

KlimaAnalyser
En Analyse, der kortlægger centrale områder i virksomheden og danner platform for øget engagement gennem en efterfølgende KlimaUdviklingsProces - Analysen i sig selv er uinteressant.

KundeAnalyse
En Analyse, der kortlægger kundernes opfattelse af virksomheden. Analysen kan gennemføres traditionelt eller WEB-baseret. Den efterfølgende UdviklingsProces baseres på gap'et mellem kunde- og organisationsopfattelse.

Forandringsprocesser
"Udvikling Ja Tak - Forandring Nej Tak" er desværre en fremtrædende holdning i mange virksomheder - En ForandringsProces tager udgangspunkt i konkrete områder i virksomheden og udvikler og forankrer afstemte virksomhedsværdier i virksomheden. Herved udvikles virksomhedskulturen og engagement og energiniveau stiger.

Organisationsudvikling
Organisationsstrukturen gennemgås og tilpasses så den understøtter de overordnede Strategi og Mål for virksomheden. Klare ansvarsområder og Mål, sikres gennem udarbejdelse af Funktionsbeskrivelser. Implementeringen sker via involvering af Ledere og Medarbejdere. Kan være hensigtsmæssig i virksomheder, der står overfor et generationsskifte eller har haft samme organisationsstruktur gennem flere år.

Coaching
Coaching gennemføres med nøglepersoner i virksomheden over en periode. Erfaringsmæssigt efterspørger man på lederplan en neutral person til at vende problemstillinger/være sparringspartner og inspirator.

De seneste år har coaching vokset i omfang - Se venligst referencer.

LederUdvikling
Ledelsens Ret og Pligt til at lede sættes i fokus. Virksomhedstilpassede LedelsesUdviklingsProcesser gennemføres, baseret på cases fra "Det virkelige liv", Situationsbestemt Ledelse, etc. med det mål at skabe fælles ledelsessprog og øge engagement og målorienteringen i organisationen.

MedarbejderUdvikling
Virksomhedstilpassede MedarbejderUdviklingsProcesser gennemføres, baseret på cases fra "Det virkelige liv". Fælles sprog og træning i enkle modeller, der kan virke i dagligdagen øger engagement og villigheden til at tage ansvar.

ServiceManagement
En ServiceManagementProces gennemføres på ledelses- og medarbejderniveau i organisationen, specielt for de dele af organisationen, der har direkte kundekontakt. Såfremt virksomheden har en klar servicestrategi, tages der udgangspunkt heri. Alternativt udvikles en servicestrategi for virksomheden, som en integreret del af Processen.

TeamBuilding
Teambuilding gennemføres typisk med en ledelsesgruppe i en intensiv og koncentreret proces. Processen vil i alle tilfælde tilpasses til ledelsesgruppens situation og mål med processen. Resultatet vil være et fælles sprog og større åbenhed. Teambuilding kan udvikle en "Gruppe af ledere" til en "Ledergruppe".

"QuickKultur"/Grov Diagnose
En uvildig Rapport, skrevet med "spids pen", kortlægger virksomhedens kultur og strategiske situation, baseret på kvalitative interviews gennemført bredt i organisationen. En Grov Diagnose er ofte et glimrende udgangspunkt for en konstruktiv debat på Bestyrelses-/ledelsesplan om virksomhedens fremtid.

Konferencer og Kick Off
Konferencer og Kick Off arrangeres, så indhold og form passer til virksomhedskulturen og støtter de mål, man har for afholdelse heraf.

k_kontakt