CiManagement</asp:placeholder>

 

buildup_still

Partnerskab
En UdviklingsProces må nødvendigvis gennemføres på virksomhedens præmisser. Derfor tilpasses udviklingsprocessen direkte til virksomhedens situation, så processen ikke bliver "et projekt", men en integreret del af det daglige arbejde.

CiManagement tager det fulde ansvar for projektgennemførslen og konkretisering af resultaterne i form af konkrete handlingsplaner og mål.

Herved får ledelsen overskud til at deltage i processen og bruge egne kompetencer i processen og ikke på at styre den.

….Når aftalen er indgået, gennemfører CiManagement processen med det tidsforbrug, der er nødvendigt for opnåelse af det ønskede resultat.

k_tilbage