CiManagement</asp:placeholder>

 

buildup_still

Grundholdning
Holdningen: "Udvikling Ja tak - Forandring Nej tak" er en typisk reaktion blandt medarbejdere og ledere - Forandringer er en trussel mod de bestående territorier i det organisatoriske hierarki og kan flytte "magten". Selve organisationsplanen kan virke hæmmende for udviklingen, hvis den ikke passer præcis til de aktuelle krav markedet stiller til organisationen.

I en verden, hvor behovet for konstant tilpasning til ændrede markedsvilkår er åbenbart, er det essentielt, at "trimme" organisationen til at leve -og trives med konstante forandringer.

Gennem opbygning af en virksomhedskultur, hvor alle kender til de overordnede mål og strategier og føler sig som en del heraf, vil den energi og kraft som organisationen leverer, stige markant.

Herved bliver virksomhedens forandringsberedskab et centralt konkurrenceparameter i sig selv.

…..Der er afgørende for effekten af en UdviklingsProces, at den er 100% tilpasset virksomheden.

k_tilbage