CiManagement</asp:placeholder>

o_kunder

roro

Lars Skou,
administrerende direktør:


I forbindelse med at direktionen i Rode & Rode A/S havde besluttet at udarbejde og gennemføre en helt ny strategi, valgte vi at indgå samarbejde med CiManagement. Det var første gang vi skulle samarbejde med et konsulentfirma, og vi var en smule skeptiske på forhånd omkring dette. Vi må dog sige, at projektet endte med et særdeles godt resultat.

Vi startede projektet i maj i år, og den færdige strategi blev præsenteret for alle medarbejdere den 30. september. I hele forløbet har CiManagement været rigtig god til at sætte alle vores vilde idéer i system - og sortere nogle af de vildeste fra - og til at holde os på sporet. CiManagement kom hurtigt ind i vores firmaånd og -sprog, og har været en rigtig god sparringspartner for hele direktionen.

CiManagement sørgede for, at alle detaljer i den nye strategi var gennemtænkt og gennemarbejdet, og der er således ikke noget, der har overrasket os efter at strategien er blevet implementeret. Samarbejdet med CiManagement stoppede ikke, da strategien var udarbejdet.

CiManagement har efterfølgende afholdt individuelle coaching-seancer med alle direktørerne, for at drøfte de situationer/småproblemer, der altid vil opstå i kølvandet på en så gennemgribende omstrukturering, som vi har foretaget.

Hvor adskiller CiManagement fra andre konsulentvirksomheder?

CiManagement har været god til at tilpasse sine systemer og metoder til Rode & Rode og ikke omvendt. Vi har fået udarbejdet en strategi, som er Rode & Rodes og som vi kan stå helt inde for.

Vi vil gerne anbefale CiManagement til lignende opgaver i andre virksomheder.

Jeg kan kontaktes på tlf. 76 75 21 00 for yderligere oplysninger.

Link til Virksomhedens hjemmeside

k_tilbage