CiManagement</asp:placeholder>

 o_kunder

Berendsen PMC - Nu PMC Tecnology
Daværende Adm.dir. Hans Ove Dahl - Nu: Direktør Pfizer A/S


pmc

I forbindelse med dannelsen af Berendsen PMC stod vi overfor en række udfordringer: Fusion af 2 virksomheder, overvejelser om fremtidig virksomhedskultur, en fælles strategi og andre helt central spørgsmål.

Igennem ovennævnte processer har jeg fået et indgående kendskab til Knud Ullerichs, nu CiManagement.

Jeg vil specielt fremhæve:

dot En engageret indsats på virksomhedens vegne
dot Struktureret og målrettet i processtyringen
dot Vilje og evne til at tilpasse værktøj og processer til virksomheden
dot Meget vellidt blandt medarbejderne, hvilket i sig selv har betydning for en succesfuld procesgennemførsel

Vi gennemførte en række projekter i samarbejde med Knud Ullerichs: KulturProces, KundeOrienteringsProces, ProcesKortlægning og generel ledelsesudvikling.

På basis af mit kendskab til ovenstående, mener jeg at kunne anbefale CiManagement og står gerne til rådighed for spørgsmål.

k_tilbage