CiManagement</asp:placeholder>

NFLogoBottom

I forbindelse med revurdering af vores markedsposition og strategi anvendte vi CiManagement til at styre processen og lave de nødvendige kundeundersøgelser.

Samarbejdet startede med en Grov Diagnose af virksomheden. CiManagement foretog en række interviews på tværs af organisationen.  De interviewede var et bredt udvalg af medarbejdere repræsenterende alle dele af organisationen. Udsagnene fra interviewene blev grupperet af CiManagement og på den måde blev der skabt et overblik der kunne danne baggrund for de strategiske overvejelser og de aktiviteter der kunne sættes i værk.

Som en del af samarbejdet gennemførte CiManagement to kundeundersøgelser. En før implementering af ny strategi og en ny undersøgelse et år efter implementeringen. Undersøgelserne blev lavet professionelt  og bekræftede os i, at vores strategiændring og de ændringer vi i øvrigt gennemførte i Nordisk Factoring, gav os en øget kundetilfredshed.

Vi anvendte endvidere CiManagement til ledertræning. Fra alle de involverede ledere var der en meget positiv tilbagemelding på den træning og coaching de havde fået.

I hele forløbet mærkede vi en professionalisme fra CiManagements side, ligesom der hele tiden var "hands on" i processen. Det gav tryghed, så hele ledergruppen kunne koncentrere sig om implementeringen og de daglige arbejdsopgaver.

På baggrund af vores samarbejde med CiManagement kan jeg anbefale andre virksomheder  at bruge dem til lignende opgaver.

 

Finn Castella

Direktør

Nordisk Factoring A/S

k_tilbage