CiManagement</asp:placeholder>

 o_kunder

H.Henriksens Eftf A/S

hh

Adm. Direktør
Bo Gravers Nielsen:


H.Henriksens Eftf A/S har anvendt CiManagement til en strategiudviklingsproces i virksomheden, samt afledede projekter, som følge af strategiprocessen.

Samarbejdet med CiManagement er kendetegnet ved:

dot En meget engageret indsats fra CiManagement 
dot En stor viden om iværksættelse af strategiprocesser
dot At ting er lavet til aftalt tid
dot En særdeles høj grad af medvirken i alle arbejdsprocesser
dot At CiManagement ikke slipper implementeringsprocessen, men har i høj grad medvirket i denne, til fordel for virksomheden
dot At CiManagement ikke er bange for at stille "de provokerende spørgsmål" og herved skabe "flow" i processerne.
dot At CiManagement stiller krav til selskabets medvirken i strategiprocessen

Specielt vil jeg på ledelsesplan gerne fremhæve CiManagements udarbejdelse af en Grov Diagnose, der lå til grund for hele strategiprocessen. Denne rapport var grundig, operationel og generelt af en meget høj kvalitet, der vidner om en stor indsigt i vores virksomhed. Alt i alt et fremragende "værktøj" til at opstart af en strategiproces.

Yderligere har CiManagement udarbejdet HENRIKSEN'S nye system til Medarbejderudviklingssamtaler, som har en operationel indgangsvinkel, vi nu bruger som et proaktivt værktøj i selskabets fortsatte udvikling.

Baseret på ovenstående positive opfattelse, står jeg gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål.


Bo Gravers Nielsen
Adm.direktør
H.HENRIKSENS' Eftf. A/S
Tlf: 36 77 44 11

Link til Virksomhedens hjemmeside

 

k_tilbage