CiManagement</asp:placeholder>

o_kunder

Danish Separation Systems AS
dss


DSS leverer væskeseparations systemer worldwide og har de seneste 3-4 år haft en særdeles tilfredsstillende udvikling.

For at fastholde og fortsætte den gunstige udvikling ønskede vi at gennemføre en gennemgribende strategivurdering af virksomheden og de muligheder vi stod overfor.


Fra processen med CiManagement vil jeg specielt fremhæve:

dot Selve strategiprocessen har skabt udvikling og forståelse på tværs af organisationen

dot Strategiprocessen har givet os et fælles værdigrundlag og forudsætningen for én kultur i den     geografisk spredte organisation

dot Strategiprocessen har løst generationsskiftet i virksomheden

dot Den klare struktur i processen har skabt et godt overblik

dot Arbejdet med mål og handlingsplaner har skabt øget forståelse for værdien heraf

dot CiManagement har været i stand til at komme ind i organisationen og være med som katalysator i    processen

StrategiProcessen kulminerede med en virkelig vellykket "Kick Off" for alle medarbejdere

Vi har netop fuldført (Færdig Oktober 2001) StrategiProces med CiManagement og står nu med en strategiplan baseret på konkrete handlingsplaner, der er forankrede i organisationen.

Vi har været meget tilfredse med processen og CiManagement. Jeg står gerne til rådighed for evt. spørgsmål.

Bestyrelsesformand

Lars Erik H. Christensen

Link til Virksomhedens hjemmeside

k_tilbage