CiManagement</asp:placeholder>

 o_kunder

cadlogo

Claus Jørgensen, Direktør:

CiManagement har været tovholder på en strategiudviklingsproces, vi gennemførte i 2002, hvilket samtidig var vort første forsøg med en management konsulent.

Vore erfaringer har været meget positive. CiManagement har været meget til stede i processen og har ligeledes været god til at give arbejdsro, når dette var nødvendigt.

Knud Ullerichs har været hurtig til at finde ind til vores måde at arbejde på med respekt for vore værdier. Han har evnet at få en god dialog med vore medarbejdere og vore kunder for inputs til processen, hvor begge grupper står tilbage med en positiv oplevelse, som har gavnet virksomhedens image generelt.

En af kvaliteterne har været et stort engagement igennem hele processen resulterende i operative handlingsplaner klar til at blive iværksat. Efterfølgende er der jævnligt blevet fulgt op på resultaterne fra CiManagements side.

Den uformelle facon kombineret med engagement og humor har gjort det til en fornøjelse at arbejde sammen med CiManagement.

Jeg står til rådighed for yderligere information på tlf. 7022 2217.

www.cad-komp.dk

k_tilbage