CiManagement</asp:placeholder>

o_kunder

bruellogobruelmand

Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S

Direktør for forretnings- og strategiudvikling, Stig Lumbye:

I forbindelse med opdateringen af Brüel & Kjærs 3 års strategi havde vi brug for en vurdering af "rigets tilstand" med særlig fokus på organisationens forandringsvillighed, strategiske forståelse og indsigt.

Vi ønskede på basis af denne indledende diagnose konkrete løsningsforslag til den strategiske proces.

CiManagement gennemførte i den forbindelse et struktureret og veldokumenteret forløb, hvor jeg gerne vil fremhæve:

dot CiManagement evnede hurtigt og præcist at karakterisere firmaet og dets ledelsesstruktur. Dette blev gjort på en tillidsvækkende og konstruktiv måde, der gjorde at alle involverede følte sig som en del af en positiv proces.

dot CiManagement råder over en række meget brugbare værktøjer og metoder, som på afgørende måde hjalp os gennem processen.

dot Processen involverede interviews med ledere og medarbejdere fra hele kloden, samt præsentation af resultater på internationale ledelsesmøder. Knud Ullerichs gennemførte dette til alles fulde tilfredshed med en god og sikker forståelse og brug af de kulturelle forskelligheder.

På basis af ovennævnte kan jeg anbefale CiManagement.

Jeg står gerne til rådighed for evt. spørgsmål på tlf. +45 20 90 11 00

 

k_tilbage